Bezbedna elektronska komunikacija

Validacija elektronskih potpisa i elektronskih pečata

Usluga validacije elektronskih potpisa i elektronskih pečata PDF ili XML datoteka. Validacija se izvodi na portalu za validaciju na kojem pošaljate PDF ili XML dokumenat koji je potrebno proveriti. Usluga validacije elektronskih potpisa i elektronskih pečata se izvodi u skladu sa propisanim postupcima za validaciju po uredbi eIDAS. Na vaš zahtev je moguće izdati potvrdu o verifikovanom elektronskom potpisu ili elektronskom pečatu.

Bezbedna elektronska komunikacija

BESPLATNO

Ne dopustite nikome da dostupa vašim ličnim podacima i dokumentima!

Berkom plus servis vam pruža mogućnost slanja i prijem pošiljki elektronskim putem na bezbedan i pouzdan način, proveru verodostojnosti pošiljaoca i primaoca, integritet pošiljke i dostavnice, kao i sigurnost od gubitka i krađe sadržine vaših pošiljki.

Korišćenje servisa Berkom plus je za primaoca pošte u potpunosti besplatan - bez troškova registracije i pretplate. Uštedite čak do 50% prilikom slanja pošiljki i izbegnite redove na šalterima.

Uštedite u vremenu i novcu, izaberite Berkom plus servis. Iskoristi i registruj se!

Registracija je besplatna    Prijavi se

Bezbedno, pouzdano i profesionalno!

Pošta koja je poslata preko bezbednog elektronskog sandučeta se čuva na vrhunskoj opremi koja se nalazi u bezbednoj sobi, koja uspunjava najviše standarde bezbednosti. Pristup do pošte ima isključivo primalac pošiljke ili njegov zakonski zastupnik.

Za razilku od obične elektronske pošte vam bezbedno elektronsko sanduče obezbedjuje pouzdanu dostavu vaših pošiljki. Pošiljalac prima elektronski potpisanu potvrdu o slanju pošiljke, a primaoca sistem obaveštava o pristigloj pošiljci, koju može preuzeti podpisivanjem dostavnice, koja se zatim automatski vraća pošiljaocu. Na taj način ste 100% sigurni da je vaša pošiljka poslata i primljena.

Za korišćenje bezbednog sandučeta vam je potreban kvalifikovani elektronski sertifikat uz pomoć kojeg potpisujete pošiljku prilikom slanja i preuzimanja. Na taj način je vaša pošta sigurna pred neželjenim i neovlašćenim pristupom.

Berkom servis se koristi za pouzdanu i bezbednu razmenu pošte i dokumenata u sudskim i upravnim postupcima, izmedju poslovnih partnera, banaka, osiguravajućih kuća, agencija itd., kao i za slanje i primanje elektronskih računa.

Izbegnite posledice nepreuzimanja u sudskim i upravnim postupcima. Preuzmite poštu bilo kada i bilo gde!

Još uvek niste korisnik bezbednog elektronskog sandučeta?

Operacijski sistemi i pretraživači

Berkom servis i bezbedno elektronsko sanduče možete koristiti na svim napravama, kao i na svim operacijskim sistema i pretraživačima.

OS Browser Compatibility