Berkom plus d.o.o. na svojoj internet stranici obezbedjuje ažurnost i tačnost podataka u najvećoj mogućoj meri, medjutim za njihovu tačnost, kao i za moguću štetu koja bi korisniku nastala kao posledica korišćenjem informacija sa naših internet stranica ne preuzima nikakvu odgovornost.

Berkom plus d.o.o. nije odgovoran za povremeni zastoj rada svojih internet stranica, kao i za zastoj koji je posledica rada vašeg internet provajdera ili vaše kompjuterske opreme.